အမ္းမဲဆႏၵနယ္မွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ ဦးသူရိန္ထြဋ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခန္း

By Admin | Posted on November 24, 2016 | Also posted in Interview | | Tagged , , |

615 Views

u-thurein-htut_-rakhine-state-election-commission

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ (၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ စုစုေပါင္း (၁၉) ေနရာရွိေနၿပီး ထုိအထဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အမ္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၁) ေနရာလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ (၄) ခုရွိၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး ပါတီမွ (၄) ေနရာ အျပတ္ အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သလုိ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသား ပါတီမွ (၂) ေနရာႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီမွ (၂) ေနရာစီ အသီးသီး အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္အေနႏွင့္ တစ္ႀကိမ္မွ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

၎မဲဆႏၵနယ္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသူရိန္ထြဋ္အား RiA မွ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

RiA ။    ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ခု ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲ။

REC ။    ။ က်ေနာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာက အမ္းၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵေနရာတစ္ေနရာ လစ္လပ္ေနတာေပါ့။ အဲဒီလစ္လပ္ေနတဲ့ေနရာကုိ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အမ္းၿမဳိ႕နယ္မွာ Door to Door စနစ္နဲ႔ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္းေပါ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔ထိဆုိရင္ (ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္) က်ေနာ္တုိ႔ ၅၈၀၀၀ နီးပါးေလာက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၁၅၀၀၀ ေလာက္ကလဲ တစ္အိမ္တက္ဆင္းေတာ့ ေကာက္ပီးသြားၿပီ။ ေသခ်ာတဲ့ စိစစ္တဲ့အလုပ္ေတြ လုပ္ဖုိ႔ က်န္ေနေသးတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

RiA ။    ။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အမ္းမဲဆႏၵနယ္အတြက္ ဘ႑ာေငြ ဘယ္ေလာက္ထိ အသုံးျပဳဖုိ႔ တင္ျပထားတာ ရွိပါသလဲ။

REC ။    ။ အဲဒါကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ တြက္ခ်ေနတုန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။

RiA ။    ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အမ္းမဲဆႏၵနယ္မွာ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။

REC ။    ။ အမ္းၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုလုံးဆုိရင္ ၇၃၇၉၉ ဦးရွိပါတယ္။ ဒါက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေကာက္ခံခဲ့တဲ့ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့သူေတြစာရင္းပါ။

 RiA ။    ။ ဟုတ္ကဲ့။ အဲဒီ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ ပမာဏထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ရာခုိင္ႏႈန္းက အမွန္တကယ္ မဲေပးခဲ့ၾကတာပါလဲ။

REC ။    ။ အတိအက်ေတာ့ က်ေနာ္ မသိဘူးခင္ဗ်ား။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ေပးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

RiA ။    ။ က်န္တဲ့ ၃၃ ရခုိင္ႏႈန္းက ဘာျဖစ္လုိ႔ မဲလာမေပးခဲ့တာပါလဲ။

REC ။    ။ ဒါကေတာ့ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ေပါ့။ ႏုိင္ငံျခားမွာ ရွိေနတာေတြ။ အလုပ္မအားလပ္တာေတြ၊ ေနာက္က်တာေတြ ဒါေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

RiA ။    ။ အဲဒီတုန္းကေရာ ယခု လစ္လပ္ေနတဲ့ မဲဆႏၵေနရာေပါ့။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာကုိ ဘယ္ႏွစ္ဦးက ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့တာပါလဲ။

REC ။    ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အမ္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာကုိ (၈) ဦး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ပါတယ္။

RiA ။    ။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွ်တဖုိ႔၊ သန္႔ရွင္းဖုိ႔နဲ႔ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ၾကရာမွာ တခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ သတိေပးစာေတြကုိ မသိရွိခဲ့ရပါဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေျဖၾကားထားတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ – ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ မတင္ျပႏုိင္သူ ရခုိင္ျပည္နယ္က (၃) ဦးထိ ရွိလာတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ ေၾကညာခ်က္ေတြကုိ ထိေရာက္မႈ ရွိေစဖုိ႔ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္မွာလဲ။

REC ။    ။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ဒီဥပေဒေတြမွာလည္း တရားဝင္ အတိအလင္းျပဌာန္းထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအတုိင္းပဲ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ ဥပေဒအတုိင္း တင္သြင္းတာမ်ဳိး မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ သူ႔ကုိ ၅ ႏွစ္အတြင္းက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ထပ္လာမယ့္ ၅ ႏွစ္မွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေသာ္ လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္မျပဳႏုိင္ပါဘူး။ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဖယ္ရွားၿပီးေတာ့မွ ပိတ္ပင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

RiA ။    ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ကေန ၂၀၁၆ ထိ အစုိးရသက္တမ္းေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြကုိျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ ဒီတစ္ႀကိမ္ဆုိရင္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ထူးျခားတာ တစ္ခုက မဲေပးပုိင္ခြင့္သူရွိ စာရင္းေတြကုိ အကၡရာစဥ္လုိက္ မသြားေတာ့ဘဲ အိမ္ေထာင္စုလုိက္ သြားမယ္ဆုိေတာ့ ဒီအကူးအေျပာင္းမွာ မဲစာရင္းက်န္ခဲ့တာေတြ ရွိလာႏုိင္မလားဆုိတာ စုိးရိမ္သူေတြလည္း ရွိေနၾကပါတယ္။ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလေတြတုန္းကလည္း မဲစာရင္း ထပ္ေနတာေတြ၊ က်န္ခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့တယ္ဆုိေတာ့ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။

REC ။    ။ က်ေနာ္တုိ႔က ဒါေၾကာင့္ Door to Door စနစ္ေပါ့။ ပထမ ၂၀၁၅ မွာတုန္းကတခါ မိသားစုလုိက္တခါ လုပ္တယ္။ မဲစာရင္းေတြကုိ ကြန္ပ်ဴတာသြင္းတာေပါ့။ အဲဒါပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ကြန္ပ်ဴတာေတြ အခက္အခဲရွိလာတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ ျမွင့္လုိက္တာေပါ့။ အဆင့္ျမွင့္လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခုနကလုိ မိသားစုေတြက အိမ္ေထာင္စုလိုက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ တကြဲတျပားစီ ျဖစ္သြားတယ္ေပါ့။ အကၡရာစဥ္နဲ႔ စီလုိက္တာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသရဲ႕ မဲဆႏၵရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း အသိပညာဗဟုသုတ နည္းပါးတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ နာမည္ကုိ အလြယ္တကူ ရွာမေတြ႔ႏုိင္ၾကဘူးေပါ့။

ဒါေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ျပည့္စုံမွန္ကန္မႈရွိတယ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ေတြကလည္း လက္ခံသြားတာေပါ့။ ခုတစ္ႀကိမ္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ Door to Door ေပါ့။ အဲလုိမ်ဳိးက်န္တဲ့ဟာေတြ မျဖစ္ေအာင္ မိသားစုေတြကေန တစ္အိမ္ေထာင္ေတြကေန ကြဲထြက္မသြားေအာင္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး မဲ႐ုံတစ္႐ုံကေန ေနာက္တစ္ျခား မဲ႐ုံကုိ ပါမသြားေအာင္ေပါ့ က်ေနာ္တုိ႔ အေသးစိပ္ စီစဥ္ၿပီး Door to Door ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ ေကာက္လုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္အိမ္တက္ဆင္းကုိ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီေကာက္ယူေရးအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔ယူၿပီးမွ ေကာက္တာပါ။ အိမ္ေတြကုိလည္း ႀကဳိၿပီးေတာ့မွ၊ ရပ္ရြာေတြကုိလည္း မေကာက္ခင္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ အလုိကေနၿပီး ဘယ္ေန႔လာေကာက္မယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္လာေကာက္မယ္။ အိမ္မွာအဆင္သင့္ေစာင့္ေနဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔က မုိက္ (အသံခ်ဲ႕စက္) ေတြနဲ႔ ေၾကညာတာေပါ့။ ၿပီးတဲ့အခါမွ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္းေကာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အိမ္မွာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေျဖၾကားႏုိင္ၾကတယ္ေပါ့။ သူတုိ႔ ဘယ္တုန္းက မဲစာရင္းမွာ က်န္ခဲ့ဖူးတယ္ဆုိတာ ေျပာျပတာေတြရွိတယ္။ အဲဒီလုိ က်ေနာ္တုိ႔က အေသးစိပ္ ျဖည့္ၿပီးေတာ့မွ အခု ေနာက္ဆုံးဆုိရင္ ကြန္ပ်ဴတာ ရုိက္စ္လုပ္ဖို႔အတြက္ကုိ ဗားရွင္း ၃၁ နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ စသြင္းေနပါတယ္။ သြင္းလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အခုလာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာဆုိရင္ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္လည္း ထြက္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီမဲ႐ုံမွာရွိမယ့္ မဲဆႏၵရွင္ေတြအလုိက္လည္း ထြက္မယ္။ အဲဒီေတာ့ မဲစာရင္းၾကည့္ဖို႔အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ေတြအေနနဲ႔ ပုိၿပီးေတာ့ လြယ္ကူသြားမယ္။ ကုိယ့္အိမ္က တစ္ေယာက္လာၾကည့္လုိက္တာနဲ႔ တစ္အိမ္လုံး လာၾကည့္စရာ မလုိေတာ့ဘူးေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဒီ Door to Door စနစ္လုပ္ပီးသြားၿပီဆုိတဲ့အခါ ခုနကေျပာတဲ့ အခက္အခဲအားလုံး ေက်ာ္လႊားၿပီးေတာ့မွ ျပည့္စုံမွန္ကန္တဲ့ မဲစာရင္း ရရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

RiA ။    ။ ဒီ Door to Door စနစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္က အမ္းမဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုတည္း ေဆာင္ရြက္ေနတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔လား။

REC ။    ။ က်ေနာ္တုိ႔ ခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရွိတဲ့ ၿမဳိ႕နယ္ေတြေပါ့။ ဒီၿမဳိ႕နယ္ေတြမွာပဲ က်ေနာ္တုိ႔က ေဆာင္ရြက္တာပါ။ က်န္တဲ့ ၿမဳိ႕နယ္ေတြအတြက္ကုိေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

RiA ။    ။ ဟုတ္ကဲ့။ က်ေနာ္ဆုိလုိခ်င္တာက ဒီ တစ္ႏုိင္ငံလုံးနဲ႔ဆုိရင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္ေနရာက (၁၉) ေနရာေပါ့။ အဲဒီေနရာေတြအကုန္လုံးကုိ Door to Door စနစ္နဲ႔သြားတာလား။

REC ။    ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီ လစ္လပ္ ေနရာ ၁၉ ေနရာစလုံးမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။

RiA ။    ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေကာ္မရွင္က လူအင္အား ဘယ္ေလာက္ပမာဏနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါလဲ။

REC ။    ။ အတိအက်ေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အၾကမ္းဖ်င္းက ၈၀၀ ေလာက္ကုိ လ်ာထားပါတယ္။

RiA ။    ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာ အေျခအေနေတြအရ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေရွ႕၊ ေျမာက္၊ အေနာက္ေတြမွာ မၿငိမ္မသက္ေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက အခ်ိန္ေရြ႕သြားႏုိင္သလား၊ မျဖစ္ေတာ့တဲ့ အေနထားမွာရွိသလားဆုိၿပီး စုိးရိမ္မႈ တခ်ဳိ႕ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါ ဘယ္လုိ အေျခအေနရွိပါသလဲ။

REC ။    ။ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒီကိစၥကုိလည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဘာမွ ညႊန္ၾကားတာေတြ မရွိေသးတာေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေျပာဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ အစီစဥ္အတုိင္း သြားမွာပါ။

RiA ။    ။ ေရြးေကာက္ပြဲလုံၿခဳံေရးအတြက္ ဘယ္လုိမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ရွိပါသလဲ။

REC ။    ။ ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒါကုိ မဆုံးျဖတ္ရေသးပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္၊ နယ္လုံဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီးေတြ ဒါကုိ ေဆြးေႏြးရမွာပါ။

RiA ။    ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက မဲရုံလုံၿခဳံေရးအတြက္ လုံၿခဳံေရးေတြေခၚယူရာမွာ (ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ရဲဝန္ထမ္း) တခ်ဳိ႕က အရက္ေသာက္စားမႈေတြနဲ႔ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားသူေတြလည္း ပါခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ခ႐ုိင္ေကာ္မရွင္က သူတုိ႔ ထုတ္ပစ္ခဲ့တဲ့အထိ အေရးယူခဲ့တာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ အဲလုိမ်ဳိးေတြ ထပ္မံ မွားယြင္း မေရြးခ်ယ္မိေစဖုိ႔ ဘယ္လုိ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ထားပါသလဲ။

REC ။    ။ ဒီကိစၥအတြက္ကုိလည္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔ လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္တုိ႔နဲ႔ အစည္းအေဝးမွာ တင္ျပသြားၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

RiA ။    ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ေတြ၊ ပါတီေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ခံမယ့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိ အသိေပးသင့္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ က်ေနာ္ေမးတာမွာ မပါခဲ့တာေတြရွိရင္ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားပါလား။

REC ။    ။ ခု ဒီလ (ႏုိဝင္ဘာ) ၂၈ ရက္ေန႔ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းေတြ တင္သြင္းဖုိ႔ စၿပီေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာလည္း ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက သူ႔ရဲ႕ သတ္မွတ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ေပါ့ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ မွန္မွန္ကန္ကန္ေလးနဲ႔ စိစစ္ခံဖုိ႔ေပါ့။ ၿပီးရင္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ကုိယ့္ရဲ႕ ေဒသကုိ အက်ဳိးျပဳမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျပည့္ျပည္စုံစုံျဖစ္ေအာင္ ကုိယ့္ေဒသအက်ဳိးျပဳေအာင္ေပါ့ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အပိုင္းကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးေတြကုိ ပုိၿပီးက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ေပါ့ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

RiA ။    ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဦးသူရိန္ထြဋ္ ခင္ဗ်ား။

=
ဓာတ္ပုံ – ရခုိင္ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသူရိန္ထြဋ္ (ဓာတ္ပုံ – တင္ေအာင္မုိး/RiA)

Related Post

Comments

comments

    Related Post

  • Latest Issue

  • Sound Cloud

Root Agency