သယံဇာတခြဲေဝခြင့္အတြက္ ၈၈ ရခုိင္မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႔က ဆက္လက္ေတာင္းဆုိမည္

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on February 6, 2017 | Also posted in News, Video | | Tagged , |

696 Views

စစ္ေတြ၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၆ ရက္။ ရခုိင့္သယံဇာတအား ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ခြဲေဝခံစားခြင့္အတြက္ လႈပ္ရွားေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ ရခုိင္မ်ဳိးဆက္မ်ားလူမႈဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအဖြဲ႔မွ ေျပာၾကားလုိက္သည္။
ယင္းေျပာၾကားမႈကုိ ယမန္ေန႔ ေဖေဖၚဝါရီ ၅ ရက္ေန႔ကစစ္ေတြၿမဳိ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၈၈ ရခုိင္အဖြဲ႔၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
“ ရခိုင္ျပည္နယ္ကထြက္တဲ့ သယံဇာတေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရခိုင္လူထုဟာ ခံစားခြင့္လံုးဝမရရွိဘူး။ ခံစားခြင့္ရ ရွိဖို႔အတြက္ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရမလဲ၊ အစိုးရနဲ႔ေဆြးေႏြးရမွာလား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိုင္ျပည္သူတရပ္လံုး အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိလာေအာင္ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ၈၈ ရခုိင္မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႔ နာယက အဖြဲ႔ဝင္ ဦးသန္းႏုိင္က ေျပာသည္။
၈၈ ရခုိင္မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႔သည္ ျပည္နယ္အတြင္း အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ သယံဇာခြဲေဝသုံးစြဲခြင့္ ရရွိေရး အပါအဝင္ ေျမယာခြဲေဝမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ရခုိင့္သယံဇာတခြဲေဝခြင့္ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကုိ ရခုိင္အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္မွ ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕နယ္ထိ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ ေတာင္းဆုိမႈ တစ္ရပ္ကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသးသည္။

မင္းမ်ဳိးႏြယ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ 7 Day News သတင္းဂ်ာနယ္၊ Flower News တုိ႔တြင္ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ခဲ့ၿပီး Favourite သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Arakan Review အင္လုိင္း သတင္းဌာန၌ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အာရွအလင္းဂ်ာနယ္၊ Street Views သတင္းဂ်ာနယ္တုိ႔တြင္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး သဘာဝသယံဇာတ၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ သစ္ေတာႏွင့္ နယ္စပ္စီးပြားေရးသတင္းမ်ားကုိ ေရးသားခဲ့သည္။

Related Post

Comments

comments

Root Agency