ေက်ာက္ေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံမွ သက္ေမြးေၾကာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on March 2, 2017 | Also posted in Business, News, North Rakhine | | Tagged , , , , |

517 Views

_DSC0110
ေက်ာက္ေတာ္၊ မတ္ ၂ ရက္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ေက်ာက္ေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေက်ာင္းတြင္ သက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ တြင္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုမွ ေတာင္သူမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရးဌာန အရာ႐ွိအဆင့္ တာဝန္ ႐ွိသူမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာ႐ွင္ ၁၀ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၏ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ က႑အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“အဓိကကေတာ့ ေတာင္သူေတြ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ နည္းပညာေတြ တိုးတက္လာေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီးေတာ့ လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ တိုးတက္တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းေတြကို ရ႐ွိလာေအာင္ အတြက္ပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဆန္စပါးအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ေမြးျမဴေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး အပိုင္းကို လုပ္ကိုင္သြားဖုိ႔အတြက္ ေဆြးေႏြး ေနတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု အခြန္၊ ဘ႑ာ၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကေျပာသည္။

လက္႐ွိရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အသံုးျပဳလွ်က္႐ွိေနသည့္ သမား႐ိုးက်စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ နည္းစနစ္မ်ားမွာ ေျမဆီလႊာႏွင့္ သီးႏွံထြက္႐ွိမႈ အပိုင္းကို ထိခိုက္ေနသည့္နည္းစနစ္ျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေခတ္မီွ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ရန္ႏွင့္ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးလုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာ႐ွင္ ဦးသိန္းဆုက ေျပာသည္။

_DSC0089

 

“စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေတာင္သူေတြနဲ႔ အခုလိုေဆြးေႏြးတာကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ပညာ႐ွင္ေတြ႐ွင္းျပတဲ့ အပိုင္းမွာလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ေန တဲ့ နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ မ်ိဳးေစ့သစ္ေတြ၊ အရင္းအႏွီးေတြကို ပံ့ပိုးကူ ညီေပးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လယ္ယာက႑က တကယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးလာမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အပိုင္းမွာ မူတည္ပါတယ္။”ဟု ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွာ ေတာင္သူ ဦးေမာင္ေက်ာ္သာကေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ႏုိင္ငံတကာနည္းပညာမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၿပီး ထြက္႐ွိလာသည့္ ကုန္ၾကမ္း မ်ားကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ပါ တင္ပို႔ေရာင္း ခ်ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္/ဆည္ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း ကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ လက္႐ွိအေျခအေနတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးယႏၱရားတစ္ခုလံုး ရင္ဆိုင္ေနၾကရ သည့္ လုပ္သား႐ွားပါးမႈမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ျမင့္မားမႈမ်ား၊ အျခားစရိတ္စက ျမင့္မားေနမႈမ်ားကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

————–

ဓါတ္ပံု – မင္းမ်ိဳးႏြယ္/ RiA

မင္းမ်ဳိးႏြယ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ 7 Day News သတင္းဂ်ာနယ္၊ Flower News တုိ႔တြင္ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ခဲ့ၿပီး Favourite သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Arakan Review အင္လုိင္း သတင္းဌာန၌ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အာရွအလင္းဂ်ာနယ္၊ Street Views သတင္းဂ်ာနယ္တုိ႔တြင္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး သဘာဝသယံဇာတ၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ သစ္ေတာႏွင့္ နယ္စပ္စီးပြားေရးသတင္းမ်ားကုိ ေရးသားခဲ့သည္။

Related Post

Comments

comments

Root Agency