ရခုိင္ပါတီသစ္ ယာယီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားခန္႔အပ္

By Admin | Posted on March 29, 2017 | Also posted in News, Politics | | Tagged , , |

462 Views

ALD

 

စစ္ေတြ၊ မတ္လ ၂၉ ရက္။ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ ျဖစ္ေသာ ရခုိင္ပါတီသစ္၏ ယာယီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျဖစ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ဦးေအာင္စုိးတုိ႔အား တာဝန္ေပးလုိက္ေၾကာင္း ပါတီ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာသည္။

“ ပါတီ မွတ္ပုံတင္က တင္ထားၿပီးၿပီ။ ပါတီရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ပ-ေခါင္းေဆာင္၊ ဒု-ေခါင္းေဆာင္ေတြ အျဖစ္ ယာယီခန္႔အပ္ထားပါတယ္။ မွတ္ပုံတင္က်ၿပီးမွ ညီလာခံေခၚၿပီး ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္မွာပါ။”

တရားဝင္ ပါတီအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ေဖေဖၚဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ျဖစ္ကာ မတ္လ ၂၇-၂၈ ရက္ေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ေပါင္းစုံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးကုိ ပါတီသစ္၏ ၿမဳိ႕နယ္ေပါင္းစုံ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသလုိ၊ စိတ္ဝင္စားသူ ၁၀၀ ခန္႔ စုစုေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ပါတီ၏ ယာယီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ ငါးဦး ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီ တစ္ခုကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။

ပါတီသစ္ကုိ တည္ေထာင္သူမ်ားမွာ ပူးေပါင္းပါတီ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီဝင္ ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သလုိ ၊ ဖ်က္သိမ္း ထားသည့္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၏ ေခါင္းေဆာင္းေဟာင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ၿပီး၊ ပါတီသစ္၏အမည္အား ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ALD) အမည္ျဖင့္ ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Related Post

Comments

comments

Root Agency