ယခုႏွစ္တြင္ ေရခမ္းေျခာက္မႈျပႆနာကို ေက်း႐ြာအေျမာက္အမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on April 7, 2017 | Also posted in News, North Rakhine, South Rakhine | | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

450 Views

Water
စစ္ေတြ၊ ဧၿပီ ၇ ရက္။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ယခုကဲ့သို႔ေႏြရာသီသို႔ေရာက္တုိင္း ေရခမ္းေျခာက္မႈျပႆနာကို တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာ ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ရာ ယခုႏွစ္တြင္ ရာသီဥတုအပူ႐ွိန္ ျမင့္မား ႏုိင္သည့္အတြက္ ေသာက္သံုးေရ ခမ္းေျခာက္မႈကို ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ ေက်း႐ြာမ်ားမွာလည္း မ်ားျပားလာႏုိင္ေျခ ႐ွိေန ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက ေျပာသည္။

မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ခန္႔တုိ႔မွာ ေသာက္ သံုးေရ လိုအပ္ လွ်က္ ႐ွိသည့္အတြက္ ဌာနအေနျဖင့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳကာ အခက္အခဲ႐ွိသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ေသာက္ သံုးေရး ေရာက္႐ွိေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္႐ွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ဧၿပီလထဲမွာ ေရ႐ွာားႏုိင္မယ့္ေက်းိ႐ြာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခန္႔မွန္းထားတာ႐ွိပါတယ္။ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၁၂ ႐ြာပါ။ ေရဂါလံေပါင္း ၅၂ ဒသမ ၈၂ သိန္းေက်ာ္လိုအပ္မယ္လို႔ တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။ ေရလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ အရင္ႏွစ္ ေတြကထက္ ပိုမ်ားလာႏုိင္တဲ့ သေဘာ႐ွိပါတယ္။ ရာသီဥတုပိုၿပီးေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့အေပၚမွာမူတည္ပါတယ္။”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာ႐ွိ ဦးေအာင္ျမတ္ထြန္းကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မတ္လတြင္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၅၁ ႐ြာကို ေသာက္သံုးေရဖူလံုေရးအတြက္ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ရၿပီး ယခုဧၿပီလအတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၁၂ ႐ြာကို အကူအညီေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လ်ာထား႐ွိကာ လက္႐ွိခန္႔မွန္းထားသည့္ အေနအထားထက္ လိုအပ္ခ်က္မွာ ျမင့္မားလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဌာနအေနနဲ႔ေတာ့ ေ႐ွားပါးတဲ့ေက်း႐ြာေတြကို အဓိကထားၿပီးအကူအညီေပးရမယ့္ ထဲမွာထည့္သြင္းစဥ္း စားပါတယ္။ ေရအကူအညီေပးတဲ့နည္းစနစ္ေတြကေတာ့ နည္းလမ္းေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳပါတယ္။ ေရကန္လိုအပ္ရင္ ကန္တူးတယ္။ ေရတြင္းလိုရင္ ေရတြင္းတူးေပးသလို တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာဆိုရင္ စိမ့္စမ္းေရသြယ္စနစ္တို႔ ျမစ္ေရတင္ စနစ္တို႔ကို အမ်ားဆံုးလုပ္ေပးပါတယ္။”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုလအတြင္း ေရ႐ွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေက်း႐ြာ ၁၁၂ ႐ြာအနက္ အမ်ားဆံုးမွာ ဂြၿမိဳ႕နယ္အတြင္ ျဖစ္ၿပီး ေမလတြင္လိုအပ္လာမည့္ ေက်း႐ြာမ်ားမွာ ယခုထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေသာက္သံုးေရဖူလံုစြာရ႐ွိေရးအတြက္ ကူးညီေဆာင္႐ြက္ေပးမႈမ်ားတြင္ မတ္လအတြင္း ၁၅ ဒသမ ၀၀၃ သန္း သံုးစြဲရန္တြက္ခ်က္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔အထိ သံုးစြဲခဲ့ရသည့္ ေငြပမာဏမွာ ၉ ဒသမ ၃၇၂ သန္းခန္႔သာ႐ွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလအတြင္း  ၂၄ ဒသမ ၄၃၆၄ သန္း ထိသံုးစြဲရန္ တြက္ခ်က္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

—-

ဓါတ္ပံု – မင္းမ်ိဳးႏြယ္/RiA

မင္းမ်ဳိးႏြယ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ 7 Day News သတင္းဂ်ာနယ္၊ Flower News တုိ႔တြင္ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ခဲ့ၿပီး Favourite သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Arakan Review အင္လုိင္း သတင္းဌာန၌ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အာရွအလင္းဂ်ာနယ္၊ Street Views သတင္းဂ်ာနယ္တုိ႔တြင္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး သဘာဝသယံဇာတ၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ သစ္ေတာႏွင့္ နယ္စပ္စီးပြားေရးသတင္းမ်ားကုိ ေရးသားခဲ့သည္။

Related Post

Comments

comments

Root Agency