ရခုိင္ပါတီသစ္ထူေထာင္ခြင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳ

By Admin | Posted on May 2, 2017 | Also posted in News, Politics | | Tagged , , |

871 Views

ALD

စစ္ေတြ၊ ေမ ၂ ရက္။ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္ထူေထာင္ခြင့္အား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီးေနာက္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ရရွိႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ပါတီ တည္ေထာင္လုိသူမ်ားအဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရ ဦးမ်ဳိးေက်ာ္က RiA သုိ႔ ေျပာသည္။

“ က်ေနာ္တုိ႔ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ရရွိထားၿပီးပါၿပီ။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေန တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ရရွိဖုိ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။”

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ပူးေပါင္းပါတီ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသူ အမ်ားစုက “ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္” အမည္ျဖင့္ ပါတီ ထူေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔က ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ လက္ခံရရွိခဲ့သည္ဟု ဦးမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ပါတီ မွတ္ပုံတင္ရရွိေရးအတြက္ မတ္လ ေနာက္ဆုံးသီတင္းပတ္က ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ပါတီထူေထာင္လုိသူမ်ားအဖြဲ႔၏ ပ-ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒု-ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔က ႀကဳိးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

Related Post

Comments

comments

Root Agency