ရခိုင္လူငယ္ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္

By Admin | Posted on May 16, 2017 | Also posted in News, North Rakhine, Politics | | Tagged , , , , , , , |

1200 Views

AYC
ျပည္ခ်စ္/RiA

စစ္ေတြ၊ ေမ ၁၆ ရက္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ဳိ႕မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ ဦးညီပုက ေျပာသည္။

“ကိုယ့္ျပည္နယ္မွာ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေတြဆိုတာက ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ပဲ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ေလာက္ေတာ့ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ တကယ္အဆံုးအျဖတ္ ေပးရမယ့္ဟာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ပဲ သက္ဆိုင္ပါတယ္။”ဟု ဦးညီပုကေျပာသည္။

လူငယ္ညီလာခံအား ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕နယ္၌ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားတြင္ ျပည္နယ္အတြင္း စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္၊ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္မ်ားအပါအဝင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

“ဘာေၾကာင့္ ညီလာခံလုပ္ဖို႔ လိုအပ္သလဲဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရခုိင္လူငယ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စတဲ့ က႑အသီးသီးမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ေမွးမိွန္လာတာ ေတြ႔ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဘယ္ေနရာကေန ပါဝင္ၿပီး လုပ္ရမွာလဲ။ ဒါလုပ္ကိုလုပ္ရမဲ့အပိုင္း ဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ကိုေအာင္ႏုိင္ကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္လူငယ္ထုတစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ညီလာခံတစ္ရပ္ကို က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္မွ စတင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ အႀကိဳညီလာခံတစ္ရပ္ကို မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းမွသေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ညီလာခံကိုက်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ တမ်ိဳးသားလံုးအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဘံုသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပဳလုပ္က်င္းပခြင့္ မရ႐ွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဓါတ္ပံု – ျပည္ခ်စ္/RiA

Related Post

Comments

comments

Root Agency