သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္မႈ မပီျပင္ဟုဆို

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on May 19, 2017 | Also posted in News, North Rakhine | | Tagged , , , , , , , |

178 Views

_DSC0016
စစ္ေတြ၊ ေမ ၁၉ ရက္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ သိမ္းဆည္းထားခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ျပန္လည္ ေပးအပ္မႈမ်ား႐ွိေနခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွာ ပီျပင္မႈမ႐ွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္သူလယ္ သမားသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဇံက ေျပာသည္။

လက္႐ွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ သိမ္းဆည္းထား႐ွိသည့္ ေျမမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးတို႔၏ လက္ထဲတြင္ ေရာက္႐ွိေနခဲ့ၿပီး ယင္းေျမမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ မူလပိုင္႐ွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္သူမ်ားလက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိျခင္းမ႐ွိဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ေၾကာင္း လည္းသိရသည္။

“၂၀၁၂ ခုေနာက္ပိုင္းမွာ လယ္ယာေျမဥပေဒေပၚလာတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ လယ္ယာေျမနဲ႔ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီဆိုၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းလိုက္တယ္။ ေကာ္မတီက ေျဖ႐ွင္းတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျမျပင္မွာေတာ့ ျပန္ရႏုိင္တဲ့အေျခအေနေတြ မေတြ႔ရဘူး။ အစုိးရကလည္း သိမ္းဆည္းခံ ေျမေတြကို ျပန္ေပးၿပီးၿပီလို႔ ေျပာတယ္။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ပီျပင္တဲ့အေနအထားမေတြ႔ရေသးဘူး။”ဟု သကဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ေျမဧကေပါင္း ၂၈၀၀၀ ေက်ာ္႐ွိေၾကာင္း ယင္းေျမမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမမ်ားအား ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရ႐ွိေသးေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ဇံကေျပာသည္။

“မပီျပင္ဘူးဆိုတာက ေတာင္သူေတြလက္ထဲကို ျပန္ေရာက္လာတဲ့ ေျမေတြကို ကိန္းဂဏန္းအားျဖင့္ တိတိက်က်မေတြ႔ရေသးဘူး ခင္ဗ်ား။ ဘယ္သူကရထားၿပီ။ ဘယ္သူကျဖင့္ ျပန္ရႏုိင္တဲ့အေနအထား မ႐ွိေသးဘူး ဆိုတာ မေတြ႔ရဘူး။”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ေျမမ်ား ေတာင္သူမ်ားလက္သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈ မ႐ွိေသးျခင္းမွာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္းလွည့္ပါတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမဧကေပါင္း ၂၈၀၅၀ ဒသမ ၃၆၃ ဧက ႐ွိေၾကာင္း အစိုးရကေဖာ္ျပသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ကသိမ္းဆည္းထားသည့္ေျမမ်ားသာျဖစ္ၿပီး က်န္ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိသိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမမ်ားမပါ႐ွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဓါတ္ပံု – မင္းမ်ိဳးႏြယ္/RiA

မင္းမ်ဳိးႏြယ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ 7 Day News သတင္းဂ်ာနယ္၊ Flower News တုိ႔တြင္ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ခဲ့ၿပီး Favourite သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Arakan Review အင္လုိင္း သတင္းဌာန၌ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အာရွအလင္းဂ်ာနယ္၊ Street Views သတင္းဂ်ာနယ္တုိ႔တြင္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး သဘာဝသယံဇာတ၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ သစ္ေတာႏွင့္ နယ္စပ္စီးပြားေရးသတင္းမ်ားကုိ ေရးသားခဲ့သည္။

Related Post

Comments

comments

Root Agency