ေတာင္သူႏွင့္ကုမၸဏီအၾကား ယံုၾကည္မႈမရ႐ွိသျဖင့္ ဘာဆမာလီစပါးစိုက္ပ်ိဳးမည့္ စီမံကိန္းေနာက္ဆုတ္

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on August 12, 2017 | Also posted in News, North Rakhine, South Rakhine | | Tagged , , , , , , , , |

197 Views

Paddy 1
စစ္ေတြ၊ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္႐ွိစိုက္ပ်ိဳးလွ်က္႐ွိသည့္ ေဒသမ်ိဳးမ်ားမွာ ထြက္ႏႈန္းနည္းပါးၿပီး ေစ်းေကာင္းမရ႐ွိဘဲ ျဖစ္ေန သည့္အတြက္ ေစ်းကြက္ဝင္ ဘာဆမာလီစပါးကို စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ အၾကား ယံုၾကည္မႈမရ႐ွိသည့္အတြက္ စီမံကိန္းကိုေနာက္ဆုတ္လိုက္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာဆမာလီစပါးမွာ ကမၻာ့ဆန္စပါးေစ်းကြက္ဝင္ စပါးျဖစ္သည့္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စပါးေစ်းမ်ားက်ဆင္းၿပီး ဝယ္ယူသူမ႐ွိ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အဆိုပါစပါးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ ျပည္ပကုမၸဏီ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပထမေရးဆြဲခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းကေတာ့ ဒီႏွစ္စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာသီမွာ စစိုက္ဖို႔အတြက္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လယ္သမား ေတြနဲ႔ ကုမၸဏီတို႔ ညွိတဲ့အခါမွာ အဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ေနာက္ဆုတ္ လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု စီမံကိန္း တာဝန္ခံ ဦးမင္းမင္းစိုက ေျပာသည္။

စီမံကိန္းအစပိုင္းတြင္ ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရခ်ိဳဝင္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုး ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားခဲ့ၿပီး ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လယ္သမားေတြက မသိနားမလည္မႈေတြ႐ွိတာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီနဲ႔ သူတို႔အၾကားမွာ အစိုးရက အာမခံေပးဖု႔ိ လိုပါတယ္။ အခုက အစိုးရအေနနဲ႔အဲဒါကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးတာမ႐ွိေတာ့ လယ္သမားေတြနဲ႔ ကုမၸဏီအၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈအားနည္းတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအပိုင္းကို သြားတဲ့အခါမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ အားစိုက္ထုတ္ဖို႔ေတာ္ေတာ္ေလးကို လိုအပ္ပါတယ္။”ဟု ဦးမင္းမင္းစိုးကေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေစ်းကြက္ဝင္ၿပီး ထြက္ႏႈန္းေကာင္းသည့္ စပါးမ်ားကိုရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထြက္႐ွိသည့္ စပါးမ်ားကို ဆန္စပါး ေစ်းကြက္သို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ပုမၸဏီဘက္မွျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ကာ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားမႈမ်ားကိုလည္း အက်ိဳးတူ ရ႐ွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈမရ႐ွိခဲ့သည့္အတြက္ စီမံကိန္းကို တစ္ႏွစ္ခန္႔ေနာက္ဆုတ္ ထားလိုက္ရ ေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းမ်ဳိးႏြယ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ 7 Day News သတင္းဂ်ာနယ္၊ Flower News တုိ႔တြင္ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ခဲ့ၿပီး Favourite သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Arakan Review အင္လုိင္း သတင္းဌာန၌ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အာရွအလင္းဂ်ာနယ္၊ Street Views သတင္းဂ်ာနယ္တုိ႔တြင္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး သဘာဝသယံဇာတ၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ သစ္ေတာႏွင့္ နယ္စပ္စီးပြားေရးသတင္းမ်ားကုိ ေရးသားခဲ့သည္။

Related Post

Comments

comments

Root Agency