ရခုိင္ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းမည့္ကိစၥ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေၾကညာမည္

By Admin | Posted on December 25, 2017 | Also posted in News, Politics | | Tagged , , |

295 Views

APP and ALD - 1_ RiA

ေနာင္ေနာင္/RiA

စစ္ေတြ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္။ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခု ပူးေပါင္းမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ပထမ သီတင္းပတ္တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ALD က ေျပာသည္။

“မေန႔ကလုပ္တဲ့ အစည္းေ၀းမွာ ဒီအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတယ္။ ပူးေပါင္းဖုိ႔ မေပါင္းဖို႔ ဆိုတာကိုလဲ ဆံုးျဖတ္ၿပီးၿပီ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ဖက္ကိုလဲ တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္း မၾကားရေသးဘူး။ ဒါကို မီဒီယာကိုလဲ ေျပာလို႔မျဖစ္ေသးဘူး။ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးေတြ ဖြင့္လွစ္ေနတဲ့ ခရီးစဥ္ၿပီးမွ APP ပါတီကို ျပန္ၿပီးေတာ့ စာျပန္သြားမွာပါ။ ေလာေလာစဥ္ေတာ့ ဒီကိစၥကို ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး။” ဟု ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ALD ဗဟုိျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးဦးလွျမင့္က RiA သုိ႔ ေျပာသည္။

ပူးေပါင္းႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ ရခုိင္ပါတီႏွစ္ခုမွာ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ APP ႏွင့္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ALD တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ပါတီ ႏွစ္ခုစလုံးမွာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ APP ကလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ALD က လည္းေကာင္း အသီးသီး ခြဲထြက္ လာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ၎တုိ႔၏ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ေခၚယူခဲ့ၿပီး ပါတီတြင္း သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္သုိ႔ ပူးေပါင္းရန္ ကမ္းလွမ္းေၾကာင္း ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီက တရားဝင္ စာေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

“ အခု ALDနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီ ေပါင္းစည္းတာကေတာ့ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ တူညီေနလို႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆိုလုိတာကေတာ့ (UNA) အတိုင္း သြားေနတဲ့ မူတူတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔စည္းနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္႐ြယ္တဲ့ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ ပူးေပါင္းသြားမွာပါ။” ဟု ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ ဗဟုိ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္းက RiA သုိ႔ ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၏ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တုိ႔က ျပဳလုပ္ေသာ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မထုတ္ျပန္ႏုိင္ေသးဘဲ လာမည့္ ဇန္နဝါရီလတြင္မွ ထုတ္ျပန္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု ALD က ေျပာသည္။

ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္အတြင္း ၿမဳိ႕နယ္မ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ ေန႔တြင္ ၿပီးဆုံးမည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္ ၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္ တၿပဳိင္နက္ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီသုိ႔ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထား သည္ဟုလည္း ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ဗဟုိ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးဦးလွျမင့္က RiA သုိ႔ ေျပာသည္။

ရခိုင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ (APP) ကို ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁၅/၂၀၁၄) အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၉၇) ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရခုိင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ALD ပါတီကို ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၁၈/၂၀၁၇) အရ  ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ (၁၀၃) ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အသီးသီး တည္ေထာင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Related Post

Comments

comments

Root Agency