ရခုိင္စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ ရာထူးေျပာင္းေရြ႕ႏုိင္ဖြယ္ရွိ

By Admin | Posted on January 9, 2018 | Also posted in News, Politics | | Tagged , |

377 Views

Min Aung

ေအာင္ေအာင္ထူး/RiA

စစ္ေတြ၊ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၃ ခုမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွ လက္ရွိ အာဏာရပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ကုိ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျဖစ္ရာ ယင္းထဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ၊ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္လည္း ပါဝင္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္။

ေျပာင္းေရြ႕ႏုိင္ဖြယ္ရွိသူမ်ားထဲတြင္ လက္ရွိ ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားသည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ ဝန္ႀကီး ၁ ဦး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဝန္ႀကီး ၂ ဦးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္တုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု တို႔ပါဝင္ႏိုင္ေျခ႐ွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ဦးဥာဏ္ဝင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ 7 Day Daily သတင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကို တာဝန္မွ ရပ္စဲရန္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦးက မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထုိးထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ အဆုိပါ ေျပာင္းေရြ႕သူမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအဝန္းက ခန္႔မွန္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အစားထိုးေျပာင္းလဲမည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ အသိေပးထားေၾကာင္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ထိုသုိ႔ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ရုံးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ေဌးကမူ ထိုကဲ့သို႔ကိစၥရပ္မ်ားအား အစိုးရသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေလ့မ႐ွိေၾကာင္း 7 Day Daily သုိ႔ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ယခုဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိသည့္ ဗဟိုဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္ အစည္းအေဝးႏွင့္ စီမံကိန္း ေကာ္မ႐ွင္အစည္းအေဝးအား တက္ေရာက္ရန္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ားသည္ နယ္ျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္႐ွိေနၿပီး မည္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း တစ္စုံတစ္ရာေျဖၾကားထားသည္ကုိမူ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးေခ်။

ယင္းအျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွအပ အျခားဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ ေျပာင္းလဲမည့္ကိစၥကို NLD ပါတီထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ သုံးသပ္ထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး  မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ေသခ်ာေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆို ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။

ဓာတ္ပုံ – RiA

Related Post

Comments

comments

Root Agency