ရခုိင္တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးခြင့္မရသည္မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မခုိင္လုံဟု ဆုိ

By Admin | Posted on January 16, 2018 | Also posted in News, Politics | | Tagged , |

440 Views

SMRZL_Sized_RiA

ေနာင္ေနာင္/RiA ၊

စစ္ေတြ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္။ လတ္တေလာ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပခြင့္မျပဳဟု အစုိးရ၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ခုိင္လုံမႈမရွိေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ေျပာသည္။

“ ဒီျပႆနာေတြၿပီးမွ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ ဒီျပႆနာက ဘယ္ေတာ့ၿပီးမွာလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ ဒီေျပၿငိမ္းမွာလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒါဟာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိင္လံုမႈမ႐ွိဘူး။ မေရာင္ရာကို ဆီလူး ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”

တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ ထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို အစိုးရတာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းရဦးမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ယင္းအစည္းေဝးကို ေနာက္ဆုတ္ေပးဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST) က ေတာင္းဆိုထားသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပၾကမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ရာ ရခုိင္မွလြဲ၍ က်န္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပၿပီး ျဖစ္သည္။

Related Post

Comments

comments

Root Agency