ဒီဇင္ဘာက ေပးေသာ သင္ခန္းစာ

By Admin | Posted on January 19, 2018 | Also posted in Editorial, Opinion | | Tagged |

334 Views

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထုတ္ အတြဲ (၃)၊ အမွတ္ (၁) The Root Magazine မွ အယ္ဒီတာ အာေဘာ္ျဖစ္ပါသည္။

 

editorial

 

ႏွစ္သစ္တစ္ခု ကူးခဲ့ျပန္ေခ်ၿပီ။ တာဝန္တစ္ခုေက်ပြန္၍ တာဝန္သစ္တုိ႔ကုိ ဆက္ခံသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလကုိ လူတုိင္းက ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းလုိၾကသည္သာ။ သုိ႔ရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သားတုိ႔အေနႏွင့္ ထုိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေန႔ရက္မ်ားကုိ ေရာက္တုိင္း ျငင္းခုံမႈ ျဖစ္ၾကရသည္။

ရာစုႏွစ္ ၂ ခုေက်ာ္က ရခုိင္တုိ႔၏ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာက်ဆုံးခဲ့ရေသာ လရာသီျဖစ္သျဖင့္လည္း ဝမ္းနည္း ပူေဆြးၾကရသည္။ တခ်ဳိ႕ကား ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကား ပူေဆြးၾကသည္။ ပူေဆြးသူတုိ႔ကုိ ေရွး႐ုိးစြဲသူမ်ား၊ ေခတ္မမီၾကသူမ်ားဟု ဆုိၾကသလုိ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသူတုိ႔ကုိ ရခုိင္သားမပီၾကသူမ်ားဟုလည္း ဆုိၾကသည္။ ဤသုိ႔ပင္ ႏွစ္သစ္ကူးတုိင္း ရခုိင္တုိ႔ ျငင္းခုံေနၾကရသည္မွာ လေပါင္းမ်ားစြာ၊ ႏွစ္ဒါဇင္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ၊ ေန႔ရက္တုိ႔ ကုေဋကုဋာရွိခဲ့ၿပီ။

ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ဇန္နဝါရီ လရာသီတုိ႔သည္ ပုံစံတစ္ခုျဖင့္ ေရတြက္ေသာ္ ေဝးသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း နီးလြန္းသည္ဟုလည္း ထင္ရသည့္ လ ႏွစ္ခုျဖစ္သည္။

ထုိ လ ႏွစ္ခုက အစျပဳခဲ့ေသာ ရခုိင္တုိ႔၏ အဖိႏွိပ္ခံရမႈမ်ားမွသည္ ယေန႔တုိင္ မၿငိမ္းႏုိင္ေသး။

အရပ္သား ဒီမုိကေရစီအစုိးရအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးပုံစံကုိ ေျပာင္းလဲလာခ်ိန္တြင္ေတာ့ ၿငိမ္းႏုိင္မည္ဟု ရခုိင္သားတုိင္း ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကဖူးသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ကံၾကမၼာကုိ ႏုိင္ငံေရးျဖင့္ ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္သားတုိင္း မဲပုံေအာခဲ့မႈမ်ားသည္ ထင္သလုိ ျဖစ္မလာသည့္အခါ ဒီဇင္ဘာလရာသီကုိ အတုိးခ်၍ မုန္းခ်င္လာၾကသည္။

ဒီဇင္ဘာကေပးေသာ သင္ခန္းစာကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္သားတုိ႔ ေၾကညက္ခ်င္ေနၾကၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ဇန္နဝါရီမွသည္ ဒီဇင္ဘာသုိ႔ အေခါက္ေခါက္အခါအခါ ေရာက္ခဲ့၊ ကုန္ဆုံးခဲ့၊ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း ရခုိင္သားတုိ႔၏ ဘဝကား ေတာက္ေျပာင္လာျခင္း မရွိႏုိင္ေသး။ အေရာင္ျပယ္မွိန္ေနဆဲပင္။

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ ႏွစ္သစ္သုိ႔ ကူးၾကရာတြင္ လူတုိင္း၌ တူညီေသာ အေလ့အက်င့္ ရွိၾကတတ္သည္။ ထုိအရာကား လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၏ အျဖစ္အပ်က္တုိ႔ကုိ ဆင္ျခင္သုံးသပ္၍ ႏွစ္သစ္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္သစ္၊ ေနထုိင္မႈပုံစံသစ္၊ စိတ္ကူးသစ္တုိ႔ျဖင့္ ျဖတ္သန္းဦးမည္ဟု ေတြးေတာၾကသည့္ အေလ့အက်င့္ပင္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ဒီဇင္ဘာကုိ ခ်ဴပ္ရမည္ဆုိလွ်င္ ရခုိင္တုိ႔၏ တန္ခုိးဟု တင္စားၾကသည့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာ ၿပဳိကြဲခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ သုံးရပ္တြင္ တင္ခဲ့သမွ်ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ဆူပါပါဝါမ်ား၏ အဆုိမွာ ေဘးခ်ိတ္ခံခဲ့ရသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ ယုံၾကည္မႈကုိလည္း မတည္ေဆာက္ႏုိင္၊ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ ယုံၾကည္မႈကုိလည္း မတည္ေဆာက္ႏုိင္၊ ကမၻာႀကီး၏ ယုံၾကည္မႈကုိလည္း မတည္ေဆာက္ႏုိင္၊ ရခုိင္အခ်င္းခ်င္းၾကား ယုံၾကည္မႈကုိလည္း မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့။

သံသယဝင္ခံေနရဆဲ၊ အသိဥာဏ္မဲ့သူတုိ႔အျဖစ္ ပုံေဖာ္ခံေနရဆဲ၊ လူသတ္သမားတုိ႔သဖြယ္ ပုံေဖာ္ခံေနရဆဲ၊ ကမၻာ့အမႈိက္မ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲခံေနရဆဲ။

ထုိထုိေသာ မ်က္လုံးမ်ားကုိ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပမည့္သူကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္သားတုိ႔ ရွာေဖြေနဆဲ။ သုိ႔ေသာ္ မေတြ႔ႏုိင္ေသး။ ရခုိင္ျပည္နယ္သားတုိ႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္တုိင္းတြင္ တာဝန္ေက်ခဲ့ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ကုိ ခ်စ္၍ ေခါင္းေဆာင္ကုိ တန္ဖုိးထားခဲ့ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ကား ေခါင္းေဆာင္မႈအတတ္ပညာကုိ မေၾကညက္ၾက။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလကုိ ေရာက္တုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္သားတုိ႔သည္ အတိတ္ကုိ လြမ္းလာၾကသည္။ အတိတ္၏ ခမ္းနားခဲ့မႈမ်ားကုိ ေတာင့္တၾကသည္။ အတိတ္က စစ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ၊ ျပည္ကုိ သာယာဝၿဖဳိးေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ သူတုိ႔ ဘုရင္မ်ားကုိ ျပန္္လုိခ်င္လာၾကသည္။

ဒီဇင္ဘာသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္သားတုိ႔အတြက္ ေအာက္ေမ့ႏုိင္ဖြယ္မရွိသည့္ လရာသီ။ ထုိ လရာသီ၏ အတိတ္ဆုိးမ်ားကုိ ေဆးေၾကာဖုိ႔ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ သြားသင့္ေခ်ၿပီ။

Comments

comments

    Related Post

  • Latest Issue

  • Sound Cloud

Root Agency