စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ အဆင့္ျမင့္ေစ်း ၅ ခု စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းခံရ

By Admin | Posted on February 15, 2018 | Also posted in News | | Tagged , |

504 Views

Sittwe Market_RiA

ေနာင္ေနာင္/RiA

စစ္ေတြ၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၅ ရက္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ ၎ လက္ထက္က ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္နယ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္ ေစ်း ၅ ခု တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းသည္လည္း ဖ်က္သိမ္းခံလုိက္ရသည္။

“ ဒီကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ကလဲ ကန္႔ကြက္မႈေတြ႐ွိခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစ်း ၅ ေစ်းတည္ေဆာက္မဲ့ ေငြေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးကို သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ညိႈ႕ႏိႈင္းၿပီး ဘ႑ာေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ အားလံုးကို မ်ွမွ်တတ ခြဲေဝေပးလုိက္ပါၿပီ။” ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး (လက္ရွိတြင္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးေနရာ ပူးတြဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္) ဦးေက်ာ္လြင္က RiA သုိ႔ ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေစ်း ၅ ခုကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ဘတ္ဂ်တ္ေငြ ၂ ဒႆမ ၅ ဘီလ်ံကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ားဆုိင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဟု ဆုိကာ ဝန္ႀကီး (ေဟာင္း) ဦးမင္းေအာင္သည္ ျပစ္တင္ခံခဲ့ရၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔ကာ ေခၚယူ စစ္ေဆးမႈကုိ ခံခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္ေအာင္  ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ဆုိကာ ဝန္ႀကီးရာထူးအား ဆက္လက္တာဝန္မထမ္းေဆာင္ဖို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဦးမင္းေအာင္အား တာဝန္မွ ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ေစ်း ၅ ခုကုိ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ေတာင္ကုတ္ႏွင့္ ဂြ စသည့္ ျပည္နယ္၏ ၿမဳိ႕နယ္ ၅ ခုတြင္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ေတြၿမဳိ႕မေစ်း (ဓာတ္ပုံ – RiA)

Comments

comments

    Related Post

  • Latest Issue

  • Sound Cloud

Root Agency