ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈကုိ အသုံးခ်ကာ စာခုိးခ်ခြင့္ ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္

By Admin | Posted on February 17, 2018 | Also posted in News | | Tagged , , |

288 Views

Education Office Sittwe Rakhine state

ေအာင္ေအာင္ထူး/RiA

စစ္ေတြ၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၇ ရက္။ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခုိးခ်စာ ထည့္သြင္းယူေဆာင္လာမႈကုိ တားျမစ္ရန္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ရာ အေဆာင္ လက္ဖြဲ႔ႏွင့္၊ ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ (ဓာတ္ပုံ) ငယ္မ်ားကုိ စာေမးပြဲခန္းအတြင္းသုိ႔ ယူေဆာင္ခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည္။

ယခင္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ စစ္ေဆးစဥ္ကာလမ်ားက ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕မွာ ၎တုိ႔ ယုံၾကည္ရာ ဘာသာေရး သေကၤတမ်ားကုိ ယူေဆာင္ခြင့္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထုိနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳကာ စာခုိးခ်မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု စိစစ္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ယခုလုိ ထုတ္ျပန္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရိွ စာစစ္ဌာနအားလုံးသုိ႔ ညႊန္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္မူ ပညာေရးဌာန၏ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာလွ်င္ ထုိညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

“ဝန္ႀကီးကေတာ့ ခရိုင္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးေတြအားလုံးကို ေခၚၿပီးေတာ့ ညွိႏိႈင္းၿပီးေျပာမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အခုကေနေျပာရင္ သိပ္ေစာေသးမယ္တဲ့။”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရုံး လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္ထြန္းလွက RiA သို႔ ေျပာသည္။

ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈကုိ စစ္ေတြၿမဳိ႕၌ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

စာစစ္ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ လိုအပ္သည့္ ေဘာလ္ပန္၊ ခဲတံ၊ ေပတံ အစရွိသည့္ ကိရိယာမ်ားကုိသာ ယူေဆာင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ဘုရား႐ုပ္ပုံအပါအဝင္ အင္းအုိင္လက္ဖြဲ႔၊ ဂါထာမႏၱရားတုိ႔ ေရးသားပါဝင္ေသာ ႐ုပ္ပုံမ်ား၊ သေကၤတမ်ားကုိ ယူေဆာင္ခြင့္မျပဳဟု သိရသည္။

ထုိညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕ကမူ ၎တုိ႔၏ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈအေပၚ စာစစ္ဌာနမွ ကန္႔သတ္လာျခင္းအား စိတ္ပ်က္မိသည္ ဆုိေသာ္လည္း ဤနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳ၍ ခုိးခ်ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ျပစ္တင္ၾကသည္။

“ကုိယ့္ဘာသာကို ကိုးကြယ္တဲ့အတြက္ ယူတာေလ။ အဲဒါကို မယူူရဘူးဆိုေတာ့ မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပဲ။ အဲဒီထဲမွာ မသာမာေတြ ယူတာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေလ။ မသမာသူ႐ွိသလို။ သမာသူေတြလည္း ႐ွိမွာေပါ့။”ဟု တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ မင္းဂံရပ္ကြက္မွ ေက်ာင္းသား ေမာင္ဘခင္က RiA သို႔ ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၏ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၈၄၄၀ ဦးေျဖဆိုခဲ့ရာ ၆၅၉၈ ဦးသာေအာင္ျမင္သည့္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္ဟု စာစစ္ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ က်ဆင္းမႈသည္ မသာမေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆုိမႈမ်ားကုိ တင္းၾကပ္လာ၍ျခင္းဟု ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနက ဆုိသည္။

လာမည့္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၄၄၆၀၃ ဦး႐ွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Comments

comments

    Related Post

  • Latest Issue

  • Sound Cloud

Root Agency