ရခို္င့္လႊတ္ေတာ္ကပယ္မဲ ၁၀ မဲ ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိသလဲ

By Admin | Posted on June 30, 2018 | Also posted in Opinion | | Tagged , , , |

387 Views

ေက်ာ္လင္း ေရးသားသည္

ႏို္င္ငံေရးကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးစီးပြားအျဖစ္ အားၿပိဳင္လာၾကေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အလိုဆႏၵႏွင့္ လြဲေခ်ာ္တတ္သည့္ သေဘာကို ေဆာင္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚက ပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕က ႏို္င္ငံေရးဝတ္ရံုတဖားဖားႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာအခါတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးကို ျပည္သူက ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့လာ ေစသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္၊ အေျခအေနမ်ားကို ရခုိင္ျပည္သူလူထုမ်ားက ခံစားလာၾကရသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရေခတ္က ခံစားခဲ့ရေသာ ခံစားမႈ၊ နာက်င္မႈသည္လည္း ယခင္က အေလ်ာက္ဆိုးရြားသည္သာ။

သို႔ေသာ္ ယခုလိုဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးကို တစ္စံုတစ္ရာ သိနားလည္ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားက ထင္တုိင္း လုပ္ေနၾကသည္ကို သိေနၾကသည့္အခါ ပို၍နာစရာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕လာတတ္ၾကသည္။သို႔ေသာ္ အသိဥာဏ္ တစ္စံုတစ္ရာ၊ ေ၀ဖန္ႏိုင္မႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိလာသည့္အခါ ခံစားလာရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားက လူသားတို႔၏ အသိဥာဏ္ အေဆာက္အအံုကို ပို၍နာက်င္ေစတတ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ ပါ၀င္စားသူမ်ား ခံစားလုိက္ရေသာေန႔သည္ ၂၉ ရက္ေန႔ ဇူလိုင္လျဖစ္သည္။ အဆိုပါေန႔ကား ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးကို ျဖဳတ္ခ်ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ျပဳသည့္ေန႔လည္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူကို ျပက္ရည္ျပဳ လုိက္ေသာေန႔လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။

၂၉ ဇူလိုင္။ ရခိုင္ စီမံ/ဘ႑၀န္ႀကီးကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၂ ဦး၏ အဆိုကို ထုိေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲခဲ့သည္။ ထိုသို႔ မဲေပးၾကသည့္ အထဲတြင္ မဲေပးႏိုင္သူ အေရအတြက္ ၄၄ ဦး၌ ေထာက္ခံမဲ ၂၅ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၉မဲ ႏွင့္ ပယ္မဲ ၁၀ မဲတို႔ ရရွိခဲ့သည္။ သံုးပံုႏွစ္ပံုမဲ အႏိုင္မရရွိခဲ့ေသာ အဆိုပါ မဲအေရအတြက္အားျဖင့္ စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီးကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အဆိုျပဳသူမ်ားဖက္မွ ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ စုစုေပါင္း ၃၁ မဲရမွ အႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပယ္မဲ ၁၀ မဲႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲ ၉ မဲတို႔ေၾကာင့္ လိုအပ္သည့္ မဲအေရအတြက္ကို မရရွိခဲ့။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ မဲစနစ္အရ နည္းသည့္ဖက္က ရႈံးနိမ့္သည္ဆိုေသာ္လည္း ပယ္မဲ ၁၀ မဲဆိုသည့္ ကိစၥကေတာ့ သာမန္ကိစၥရပ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ၊ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကဲ့သို႔ သေဘာထား၍မရေပ။ အဆိုပါေန႔တြင္ပင္ လူမႈကြန္ရက္ သံုးစြဲသူမ်ားထဲတြင္ ဂယက္ရိုက္သြားသည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ထိုင္ေနသည့္ အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္သည့္ဖက္မွာ ေနလိုလွ်င္ေန၊ ၾကားေန ေနလွ်င္ေန သို႔ေသာ္လည္း မဲမထည့္တတ္သည့္အတြက္ ပယ္မဲျဖစ္သြားသည္ဆိုသည့္ အေတြးမွာ သာမန္အားျဖင့္ လက္ခံ၍မရဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုေဆာင္းပါးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ႏုိ္င္ငံေရးသမားတခ်ိဳ႕ႏွင့့္ ျပည္သူတခ်ိဳ႕ကို မွတ္ခ်က္ ေတာင္းၾကည့္ခဲ့သည္။

“သာမန္အတန္းပညာ မရွိတဲ့သူေတြေတာင္မွ မဲေပးေနၾကတာပဲ။ ဒါေတြေတာင္ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ တြက္လိုက္ရင္ အဲသေလာက္ထိ မမ်ားဘူး။ ခုက ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔တြက္လုိက္ရင္ ပယ္မယ္ဆိုရင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မဲေပးၾကတာေတြေတာင္မွ ဒါမ်ိဳး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမရိွဘူး။ ဒါကမျမင္ရတဲ့ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုလို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကလည္း ၾကန္႔ၾကာလြန္းတယ္။ ၾကန္႔ၾကာတယ္ဆိုတာ ဘာလို႔ ၾကားမွာ အဲေလာက္ၾကာေနရလဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒါမတိုင္ခင္ကတည္းက အင္လိုင္းေပၚမွာ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေနၿပီ။ စီမံ၀န္ႀကီးကို ျဖဳတ္ခ်လို႔မရဘူးဆိုတာ မ်ိဳးေတြေပါ့။ ဒါေတြက မရိုးသားမႈတစ္စံုတစ္ရာကို ရည္ညႊန္းတာပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူကို လံုး၀ အားမနာတာေတြေပါ့။ ေနာက္တစ္ခ်က္က တင္ဖို႔လို႔ ေျပာကတည္းက မသံုးသပ္ခဲ့ဘူးလား။ ေျပာရရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိတယ္။ အတို္က္အခံပါတီႀကီးနဲ႔ တျခား ပါတီေတြရွိတယ္။ ဒါေတြၾကားမွာ ဒီဟာကို တင္လိုက္ရင္ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ကို မသံုးသပ္ခဲ့ဘဲ တင္တယ္။ ျပည္သူလူထုကို မက္လံုးေတြ ေပးတယ္။ ဘာတစ္ခု သြားျမင္လဲဆိုေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီး ANP က လူေတြက ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခုျဖစ္တာက ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ရႈံးတာမဟုတ္ဘူး။ ANP ပါတီကုိလည္း တစ္နည္းတစ္ဖံု ထိခို္က္ေစတယ္။ သိကၡာက်ေစတယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။” ဟု ေဒသခံ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုၿငိမ္းခ်မ္းက ၎၏ အျမင္ကိုေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကို ရာထူးမွ ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ မတ္လ (၁၄) ေန႔ကတည္းက ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၀င္ လႊတ္ေတ္ာကို္ယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမႈကိုတင္ျပခ်ိန္ႏွင့္ စစ္ေဆးခ်ိန္အားလံုးမွာ မတ္လ မွသည္ ဂ်ဴလိုင္လထိ ၅ လခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ယင္းသို႔ တင္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကို ဧၿပီလ ၉ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက လက္မွတ္ ေရးထိုးဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ရခို္င္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ခန္းမရံုးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထူးျခားခ်က္ မည္မည္ရ ရထြက္လာခဲ့သည္ကိုမေတြ႕ရေပ။ မၾကာေသးမီကလည္း ၀န္ႀကီးေက်ာ္ေအးသိန္းအား ျဖဳတ္မခ်ေရးအတြက္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မိ၊ၿမိဳ႕ဖမ်ားက တားျမစ္စာ တစ္ခုထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကေသးသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ေျဖရွင္းရေသာေန႔တြင္ ပယ္မဲ ၁၀မဲျဖင့္ ၀န္ႀကီးက ပန္းပန္လွ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။

တခ်ိဳ႕ကလည္း မၾကာေသးမီက ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရေသာ စည္ပင္၀န္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ႏွင့္ႏႈိုင္းယွဥ္ၿပီးသံုးသပ္ၾကသည္။ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္အား စြပ္စြဲျပစ္တင္ခ်ိန္တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၃၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၈ မဲ၊ ပယ္မဲတစ္ခုမွ် မရွိခဲ့ဘဲ ယခုမွ ပယ္မဲ ၁၀ မဲထိ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာရသလဲ။

ဒါႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕မွ ရခိုင့္ႏုိင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုထင္လင္းေအာင္က “ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ လက္ရွိမွာ ANP နဲ႔ NLD ၾကားထဲမွာ အက္ေၾကာင္းႀကီး ပိုၿပီး ျဖစ္လာေအာင္မ်ား ဖန္တီးခဲ့တာမ်ားလား။ ဒါကလည္း တစ္ခုေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လက္ရွိမွာေတာ့ မဲကြဲမယ္ဆိုရင္ တျခားကေတာ့မကြဲႏိုင္ဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိတာကေတာ့ ANP ထဲက ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားပါတယ္။ တစ္ခုရွိတာကလည္း ဒီအဆိုကို တင္တာကလည္း ANP က တင္ခဲ့တာကို။ ေနာက္လူေတြက ကန္႔ကြက္စရာေတာ့ မရွိႏိုင္ဘူး။ ျဖစ္သြားတဲ့ေန႔က ပဲမယ္ဆိုတာက တကယ့္ကို ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ မဲမ်ိဳး။ ဒါက မဲသမာမႈေတြ ျဖစ္သြားလို႔လည္း ျဖစ္ႏို္င္တယ္။” ဟု ဆုိသည္။

စည္ပင္၀န္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ကို ျဖဳတ္ခ်စဥ္တုန္းက NLD ပါတီဖက္မွ ဗဟိုပါတီ၀င္ ဦးဥာဏ္၀င္းတို႔မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတ္ာမွ လူအင္အားျဖင့္ အႏိုင္စားသည့္ သေဘာမ်ိဳးကို မီဒီယာမ်ားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမျပင္အေျခအေနတြင္လည္း ရခို္င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔အၾကားထဲတြင္ ရင္ၾကား မေစ့ႏိုင္ေလာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ား ကြဲလြဲခဲ့သည္မွာ တစ္ႀကိမ္တည္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္မကဘဲ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ANP ႏွင့္ NLD မွာ မ်ဥ္းၿပိဳင္မ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ကုိဖီအာနန္အေရး၊ ေမာင္ေတာေဒသလံုၿခံဳေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကို လြန္ဆြဲၾကမႈ၊ ဘက္ဂ်က္ခြဲေ၀ေရး ျပႆနာ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွာ တစ္မိုးတည္းေအာက္္က သူစိမ္းမ်ားဆိုေသာ စကားပံုလို ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားက တစ္ဖက္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတ္ာဖက္တြင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ အစရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ကန္ထရိုက္ကိစၥမ်ားႏွင့္ မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္း ရွိေနၾကသည္ဟု အသံ ထြက္သည္လည္းရွိသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေနရာတစ္စံုတစ္ရာထိ ပါ၀ါရထားေသာ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္အား ANP ပါတီမွ ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ႀကဳိးစားခဲ့သည့္အတိုင္းလည္း ဦးမင္းေအာင္ ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ျပဳတ္က်ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ANP ဖက္ေတာ္သားမ်ားသည္ ဤမွ်ႏွင့္မရပ္ေသး။ ေအာင္ပြဲအလီလီခံလိုသည္။ ျပည္သူမ်ားေရွ႕တြင္ သူတို႔အေနျဖင့္ ဘယ္အထိ အစြယ္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအားသာမႈ ရွိသည္ဆိုသည္ကို ျပခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲတြင္ ဘယ္သူက ဘယ္ကို ဦးတည္သည္ဆိုသည္ကို ANP မွ စြဲခ်က္တင္သူမ်ား ရိပ္မိခဲ့ပံုမရ။ တရုတ္စစ္ပညာရွင္ဆြန္ဇူး၏  “ရန္သူ ၏ ျပင္ဆင္ခ်ိန္မရမႈ အေပၚတြင္ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အျမတ္ထုတ္တတ္ရမယ္” ဆိုေသာ ဥပေဒသကို ေမ့ေလ်ာ့ ခဲ့ပံုရသည္။ သူတို႔ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ ၀န္ႀကီး ဦေက်ာ္ေအးသိန္းတြင္ ျပင္ဆင္ခ်ိ္န္ ၄ လေက်ာ္ ၅ လနီး ပါး ရရွိခဲ့သည္။ ဒီၾကားထဲတြင္ ကိုယ့္လူမ်ား သူ႔ဖက္သားမျဖစ္ႏုိင္၊ ျဖစ္ႏိုင္ဆိုသည္ကို ဘယ္သူမွ အတတ္မေျပာႏိုင္။ တခ်ိဳ႕ ANP ဖက္ေတာ္သားမ်ားကေတာ့ အဆုိပါ ပယ္မဲမ်ားမွာ တပ္ဖက္ကျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေ၀ဖန္ေနၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ စြပ္စြဲသူမ်ားကို ျပက္ရည္ျပဳေလာက္ေစေသာ ပယ္မဲမ်ား ျဖစ္သည္ကိုေတာ့ မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ေပ။

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ပယ္မဲျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းကို ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD) မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဦးလွျမင့္က “ခုလႊတ္ေတ္ာထဲက လူေတြက ပယ္မဲျဖစ္သြားေအာင္ထိ အရည္အခ်င္းမည့ံၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုပယ္မဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္လာတာေပါ့။ ဒါကို ျပည္သူေရွ႕ မွာ ဘယ္သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ျပဖို႔ ဘယ္သူ႔မွာတာ၀န္ရွိသလဲ။ ဒါကိုဆက္လက္ၿပီး ေလ့ လာသင့္တယ္။ ေဖာ္ထုတ္သင့္တယ္။ ဒီလိုသာ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ ဒီမုိကေရစီကို ျဖတ္သန္းေနတဲ့ ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာေတြအတြက္ ရွိေနမယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္။ အၿမဲတမ္းပဲ လႊတ္ေတာ္မွာ သေဘာမတူရင္ မဲခြဲတာကိုရွိမယ္။ ဒီလိုသာ ၾကားေနမဲလည္းမဟုတ္၊ ကန္႔ကြက္မဲလည္းမဟုတ္ပဲ ပယ္မဲပဲျဖစ္သြားမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကို အက်ဥ္းတန္ေစတယ္။ ျဖစ္ရပ္ကိုေတာ့ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ပယ္မဲျဖစ္သြားတာကိုသာ စိတ္၀င္စားတယ္။” ဟု ဆုိသည္။

တဖက္က ျပန္ေတြးလွ်င္လည္း တခါတုန္းက ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ႏွင့္ တူေလမလားဟု ထင္ျမင္မိသည္။

ေတာင္ေပၚရြာတစ္ရြာတြင္ ရြာလူႀကီးက ရြာလံုးကြ်တ္ ေခါင္ေသာက္ပြဲတစ္ပြဲ က်င္းပရန္အတြက္ ရြာလူႀကီးမွ ႏႈိးေဆာ္သည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္တမ္း ထန္းရည္ေသာက္မည့္ေန႔တြင္ ရာ၀င္အိုးႀကီးထဲတြင္ထည့္ထားေသာ အရည္မ်ားမွာ ေခါင္ရည္ အရသာမရွိဘဲ ေရသာသာျဖစ္ေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေမာင္ျဖဴဆိုေသာ သူက သူ႕မွာ ေခါင္လုပ္ရန္ အခ်ိန္ကလည္းမရွိ၊ အလုပ္ကလည္း မအားမလပ္ျဖစ္ေနရာ သူက ေတြးလိုက္မိသည္။ သူတစ္ ေယာက္တည္း ေရတစ္ခြက္ ထည့္ရံုေလာက္ေလးႏွင့္ တစ္ရြာလံုးက ထည့္မယ့္ေခါင္မ်ားထဲတြင္ ဘာမွမျဖစ္ႏုိင္ ဟူ၍ပင္။ သို႔ေသာ္ တကယ္တမ္း ပြဲေတာ္ရက္ ေခါင္ရည္ေသာက္ပြဲ လုပ္မည့္အခါတြင္ေတာ့ သူ႔လိုေတြးသူက မ်ားေနေၾကာင္း ေပၚလာေတာ့သည္။ ယခုလည္း မဲ မသာမႈျဖစ္ေအာင္ တစ္ဦးခ်င္းကို ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည့္ မရိုးသားမႈမ်ား ရွိေလသလား။ အခ်ဥ္းကပ္ခံရသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ဘယ္သူက ပယ္မဲေပးမည္ဆိုသည္ကို အခ်င္းခ်င္းမသိၾကေလသလား။

၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းအား စစ္ဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ေသာသူမ်ား၏ စစ္တမ္းတြင္လည္း ၎၏ မွားယြင္းလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ပယ္မဲက အႏိုင္ရသြားသည့္အတြက္ ၀န္ႀကီး ေက်ာ္ေအးသိန္းကား ပန္းပင္လွ်က္ပင္ရွိေနသည္။ ပယ္မဲ ဘယ္ကလာသလဲဆိုသည္ကိုေတာ့ ျပည္သူအ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ေစာင့္စားလွ်က္ရွိေနၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကေကာ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္သလဲ။

Related Post

Comments

comments

Root Agency