မင္းမ်ိဳးႏြယ္

reporter

မင္းမ်ဳိးႏြယ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ 7 Day News သတင္းဂ်ာနယ္၊ Flower News တုိ႔တြင္ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ခဲ့ၿပီး Favourite သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Arakan Review အင္လုိင္း သတင္းဌာန၌ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အာရွအလင္းဂ်ာနယ္၊ Street Views သတင္းဂ်ာနယ္တုိ႔တြင္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး သဘာဝသယံဇာတ၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ သစ္ေတာႏွင့္ နယ္စပ္စီးပြားေရးသတင္းမ်ားကုိ ေရးသားခဲ့သည္။

အေနာက္ဖက္နယ္ျခားေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း အဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕ ေတြ႔ဆံု

စစ္ေတြ၊ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္။ မၾကာေသးမီကဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ အေနာက္ဖက္နယ္ျခားေဒသ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕႐ွိ အဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕တို႔ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အာရိယန္ခန္းမတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုမႈမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေၾကာက္႐ြံ႕ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးကိစၥႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ ပ်က္စီးသြားသည့္ေက်း႐ြာမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေကာ္မတီအား လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

more...

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on September 14, 2017 | Also posted in News, North Rakhine | | Tagged , , , , , , | Comments Off on အေနာက္ဖက္နယ္ျခားေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း အဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕ ေတြ႔ဆံု

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေျပာ

စစ္ေတြ၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ အလုပ္အကိုင္႐ွားပါးမႈေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ တျခားေဒသ မ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္႐ွိေနရာ ယင္းသို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈ မ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ျမင္တက္ေစေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ေဒသမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ေဒသတြင္းအလုပ္အကိုင္ ႐ွားပါးလာေနသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာကာ အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိေရးအတြက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လွ်က္႐ွိေနသည့္အတြက္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားမွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ျမင့္တက္လွ်က္႐ွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

more...

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on September 13, 2017 | Also posted in News, North Rakhine, South Rakhine | | Tagged , , , , , , | Comments Off on ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေျပာ

ထြက္ေျပးေရာက္႐ွိေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ေက်ာင္းတက္ခြင့္ျပဳထား

စစ္ေတြ၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ပညာသင္ၾကားမႈ အဆက္မျပတ္ေစရန္အတြက္ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ျပဳထားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာကာ ေရာက္႐ွိလာေန ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ေရာက္႐ွိိေနၾကသည့္ စစ္ေတြ၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လက္႐ွိခိုလႈံေနၾကေသာ ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ေပးထားလိုက္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္ နယ္ ပညာေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

more...

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on September 7, 2017 | Also posted in News, North Rakhine | | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on ထြက္ေျပးေရာက္႐ွိေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ေက်ာင္းတက္ခြင့္ျပဳထား

အေနာက္ဖက္နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ိဳသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီ (ယာယီ)မွ အၾကမ္းဖက္နယ္ေျမကိစၥ သတင္းစာ႐ွင္းလင္း

စစ္ေတြ၊ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသအတြင္း လက္႐ွိျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေနသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံေက်း႐ြာသားမ်ားမွာ အားလံုးနီးပါး ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္လွ်က္႐ွိေနရာ မိမိေက်း႐ြာမ်ားသုိ႔ျပန္လည္ ေနထိုင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါသတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကို အေနာက္ဖက္နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ိဳးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီ (ယာယီ)မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းေဒသအတြင္း ေဒသခံမ်ားလံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ႐ွင္းလင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

more...

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on September 5, 2017 | Also posted in News, North Rakhine | | Tagged , , , , , | Comments Off on အေနာက္ဖက္နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ိဳသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီ (ယာယီ)မွ အၾကမ္းဖက္နယ္ေျမကိစၥ သတင္းစာ႐ွင္းလင္း

စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၄၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးတိမ္ေ႐ွာင္ရန္ ေရာက္႐ွိ

စစ္ေတြ၊ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္မ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ေၾကာက္႐ြံ႕ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသူ ၄၀၀ ေက်ာ္တို႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ွိလာေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသူမ်ားထဲတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ေနထုိင္ၾကသူ အမ်ားအျပားပါဝင္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေက်း႐ြားမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အတြက္ ေၾကာက္႐ြံ႕ၿပီး ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

more...

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on | Also posted in News, North Rakhine | | Tagged , , , , , , , | Comments Off on စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၄၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးတိမ္ေ႐ွာင္ရန္ ေရာက္႐ွိ

See Also

Root Agency