အလုပ္ရွားပါးမႈကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ေမာင္ေတာေဒသသည္ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာ

194 Views

ရခုိင္ေဒသတြင္း ၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္ရွားပါးမႈ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ေမာင္ေတာေဒသသည္ ပစ္မွတ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။

ေမာင္ေတာေဒသ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ အျခား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ ထုိေဒသရွိ အလုပ္သမား အရင္းအျမစ္မွာ လုံေလာက္မႈ မရွိသျဖင့္လည္း ယခုလုိ ရခုိင္ေဒသတြင္းရွိ ေရြ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ေမာင္ေတာကုိ ေရြးခ်ယ္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

more...

By Admin | Posted on December 10, 2017 | Also posted in News, North Rakhine | | Tagged , , | Leave a comment

ရခုိင္နယ္စပ္ ေမာင္ေတာမွာ စီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္မည္

215 Views

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးနာလန္ မထူႏုိင္ေသးသည့္ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္ေတာ နယ္စပ္တြင္ စီးပြားေရးဇုန္တစ္ခု တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အစုိးရဘက္မွ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၅၀၀ ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘက္မွ သန္း ၇,၀၀ စုစုေပါင္း သန္း ၂,၂၀၀ ကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္မည့္ အဆုိပါ စီးပြားေရးဇုန္မွာ ယခင္က ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အျဖစ္ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားအနက္ ပုိ႔ကုန္အသာစီး ရယူထားႏုိင္သည့္ (ပုိ႔ကုန္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ သြင္းကုန္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိထားေသာ) စခန္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

more...

By Admin | Posted on October 31, 2017 | Also posted in News, North Rakhine | | Tagged , , , , | Comments Off on ရခုိင္နယ္စပ္ ေမာင္ေတာမွာ စီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္မည္

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပုိင္ဘဏ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ဆုိ

35 Views

ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားပုိင္ဘဏ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေနသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ဗဟုိ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းခင္က ေျပာသည္။

“ ဒီဘဏ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္သားေတြအားလံုးရဲ႕ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွာ႐ွိတဲ႔ တုိင္းရင္းသူ တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ကမၻာ့အဖြဲ႔အစည္းေတြႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းနွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာ႐ွင္ေတြက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”

more...

By Admin | Posted on October 30, 2017 | Also posted in News, North Rakhine | | Tagged , , , | Comments Off on ရခုိင္အမ်ဳိးသားပုိင္ဘဏ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ဆုိ

ဘတ္ဂ်က္မခ်ေပးမႈေၾကာင့္ ေမာင္ေတာက ေရခ်ဳိငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္းကုိ ရပ္နားထားရ

130 Views

ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားတြင္ တူးေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ေရခ်ဳိးငါး ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားကုိ ျပည္နယ္အစုိးရမွ ဘတ္ဂ်က္ဆက္လက္ ခ်ေပးျခင္း မရွိေတာ့သျဖင့္ ရပ္နားထားရသည္။

ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့ေသာ ARSA အဖြဲ႔၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ သားငါးမ်ားမွာ သိသာစြာ ရွားပါးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသလုိ ေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။

more...

By Admin | Posted on October 28, 2017 | Also posted in News, North Rakhine | | Tagged , , , , | Comments Off on ဘတ္ဂ်က္မခ်ေပးမႈေၾကာင့္ ေမာင္ေတာက ေရခ်ဳိငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္းကုိ ရပ္နားထားရ

စစ္ေတြတြင္ တတိယေျမာက္ အထည္ခ်ဴပ္စက္႐ုံ ဖြင့္လွစ္

254 Views

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းလုနီးပါး ျဖစ္ေနသည့္ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ ကမကထျပဳမႈျဖင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားပုိင္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးၿမဳိ႕ေတာ္ စစ္ေတြတြင္ အဆုိပါ စက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္မူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

more...

By Admin | Posted on October 20, 2017 | Also posted in News | | Tagged , , , | Comments Off on စစ္ေတြတြင္ တတိယေျမာက္ အထည္ခ်ဴပ္စက္႐ုံ ဖြင့္လွစ္

Root Agency