ကညင္ေခ်ာင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

60 Views

ေမာင္ေတာ၊ ဧၿပီ ၃၀ ရက္။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသ႐ွိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ကညင္ေခ်ာင္းတြင္ တည္ေဆာက္ ေနေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္႐ွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ (ဘ႑ာ/အခြန္၊စီမံ/စီးပြား)ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း ကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အလြန္နည္းပါးေနၿပီး ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၅ သန္းခန္႔သာ႐ွိ ေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မူပမာဏ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ကညင္ေခ်ာင္း ကုန္သြယ္မႈ ဇုန္အား အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္႐ြက္ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါကုန္သြယ္ေရး ဇုန္ကိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

more...

By Admin | Posted on April 30, 2017 | Also posted in News, North Rakhine | | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိစၥ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္

764 Views

စစ္ေတြ၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုျဖစ္ သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ တြင္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္လာမည့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လက္႐ွိေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ရန္ က်န္႐ွိေနသည့္ အစိပ္အပိုင္းမ်ားအား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

more...

By Admin | Posted on April 29, 2017 | Also posted in News, South Rakhine | | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ပန္းေစ်းက်ဆင္း၍ ပန္းစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ထိခိုက္

144 Views

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအထိ အေရာင္းအဝယ္လိုက္ကာ ေစ်းေကာင္းရ႐ွိေနခဲ့သည့္ ဘုရားပန္းေစ်းကြက္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ အနိမ့္ဆံုးအေျခအေနအထိ က်ဆင္းလွ်က္႐ွိေနသျဖင့္ ပန္းစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကိုင္ သူမ်ားမွာ ထိခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနေၾကင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး ေရာင္းအားေကာင္းသည့္ ဘုရားပန္းတခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ ႐ြက္လွ၊ ႐ြက္ခၽြန္၊ အိမ္လံုး ခ်မ္းသား၊ အလိုေတာ္ျပည့္ စသည့္ပန္းမ်ိဳးမ်ားမွာ ပန္းအခက္ ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ ေစ်းေပါက္ေနခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈၀၀၀ အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

more...

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on April 21, 2017 | Also posted in News, North Rakhine | | Tagged , , , , , , | Leave a comment

အသစ္ထုတ္လုပ္မည့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔သိုက္မ်ားအား EIA ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဝဖန္

466 Views

ေက်ာက္ျဖဴ၊ မတ္ ၂၆ ရက္။ ရခိုင္ကမ္းလြန္အတြင္းမွ အသစ္ထုတ္လုပ္မည့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔သိုက္ ေလးေနရာအား သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း EIA ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက ေဝဖန္းမႈမ်ား႐ွိေနေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္မွ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာ႐ွင္မ်ားကို ထည့္သြင္း ထားျခင္းမ႐ွိဘဲ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ကသာ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

more...

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on March 26, 2017 | Also posted in News, South Rakhine | | Comments Off on အသစ္ထုတ္လုပ္မည့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔သိုက္မ်ားအား EIA ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဝဖန္

ေမာင္ေတာေဒသတြင္း ေက်း႐ြာ ၉၆ ႐ြာတြင္ ေဒဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရခ်ိဳငါးေမြးကန္မ်ားျပဳလုပ္ေပး

282 Views

ေမာင္ေတာ၊ မတ္ ၇ ရက္။ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း႐ွိ ေက်း႐ြာေပါင္း ၉၆ ႐ြာတြင္ ၅ ဧကအက်ယ္႐ွိ ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ တစ္ဆင့္သိရသည္။

လက္႐ွိတြင္ ကနဦးအေနျဖင့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း႐ွိ ေက်း႐ြာ ၁၀ ႐ြာတို႔တြင္ အက်ယ္ တစ္ဧကခန္႔႐ွိ ေရခ်ိဳငါးေမြးကန္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ာကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးႏုိင္ဝင္းသိန္းကေျပာသည္။

more...

By မုိးေအာင္ | Posted on March 7, 2017 | Also posted in News, North Rakhine | | Tagged , , , , , | Comments Off on ေမာင္ေတာေဒသတြင္း ေက်း႐ြာ ၉၆ ႐ြာတြင္ ေဒဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရခ်ိဳငါးေမြးကန္မ်ားျပဳလုပ္ေပး

Root Agency