ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး အိႏၵိယအစုိးရမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅ သန္း ေထာက္ပံ့မည္

210 Views

ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရတုိ႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ အေသးစား စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးစင္တာမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းတုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရက ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

more...

By Admin | Posted on December 21, 2017 | Also posted in Border, News | | Tagged , | Comments Off on ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး အိႏၵိယအစုိးရမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅ သန္း ေထာက္ပံ့မည္

မစၥယန္ဟီးလီ ျပည္ဝင္ခြင့္အပိတ္ခံရမႈ ANP ႀကဳိဆုိ

325 Views

မစၥယန္ဟီးလီ၏ အစီရင္ခံစာတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသည့္ အျဖစ္ပ်က္အမွန္ကို အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းမဟုတ္ဘဲ မူဆလင္လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ဘက္လိုက္ၿပီး အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းသာျဖစ္သျဖင့္ ယခုလုိ သူ၏ ျပည္ဝခြင့္အား ပိတ္လုိက္ျခင္းကုိ ႀကဳိဆုိသည္ဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ေျပာသည္။

“မစၥုယန္ဟီးလီ လူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မ႐ွင္မွာ တင္တဲ့ အစီရင္ခံစာေတြဟာ မွ်တမႈမ႐ွိဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္တဲ့ကိစၥေတြကို အမွန္တုိင္းမဟုတ္ပဲ ဘက္လိုက္ၿပီးတင္တယ္။ ဘက္လိုက္တဲ့ လူ႔အခြင့္ေရးပုဂၢိဳလ္ ယန္ဟီးလီကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရက ျပည္၀င္ခြင့္ပိတ္တာဟာ ေနာက္ေတာက်ေနၿပီ။ အယင္ကတည္းက ပိတ္လိုက္ရမွာ။ ဒီလိုပိတ္ပင္လိုက္တဲ့ အေပၚမွာ ANPပါတီအေနႏွင့္ လက္ခံပါတယ္။ ေထာက္လည္း ေထာက္ခံပါတယ္။” ဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဗဟုိ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က RiA သုိ႔ ေျပာသည္။

more...

By Admin | Posted on | Also posted in News | | Tagged , , | Comments Off on မစၥယန္ဟီးလီ ျပည္ဝင္ခြင့္အပိတ္ခံရမႈ ANP ႀကဳိဆုိ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သတင္းသမား ၆၅ ဦး ၎တုိ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေသဆုံးခဲ့ဟု RSF ထုတ္ျပန္

180 Views

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တကမၻာလုံးမွ သတင္းသမား ၆၅ ဦးမွာ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္ဟု နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔ RSF က ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

more...

By Admin | Posted on December 20, 2017 | Also posted in News | | Tagged , , | Comments Off on ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သတင္းသမား ၆၅ ဦး ၎တုိ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေသဆုံးခဲ့ဟု RSF ထုတ္ျပန္

႐ိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကား ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ျဖစ္လာ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ

1115 Views

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းမွ ျငင္းပယ္ ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ဖိႏွိပ္ခံ လူနည္းစုသည္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ သီးသန္႔ ဒီဂ်စ္တယ္ အကၡရာျဖင့္ ၎တို႔ တည္ရွိမႈ၏ အေရးပါေသာ အမွတ္သကၤတကို ကာကြယ္ေနျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံမဲ့ မြတ္စလင္မ္မ်ား၏ ဘာသာစကားသည္ အစီစဥ္တက် အဆင့္ျမင့္တင္ၿပီး ယူနီကုဒ္စံႏႈန္းတြင္ ထည့္သြင္း ပါ၀င္လာၿပီျဖစ္သည္။ ယူနီကုဒ္စံႏႈန္းဟူသည္ ေရးသားရေသာ စာသားမ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္ သေကၤတႏွင့္ ဂဏာန္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေသာ ႏိုင္ငံတကာသုံး စနစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

more...

By Admin | Posted on | Also posted in News, Politics | | Tagged , , | Comments Off on ႐ိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကား ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ျဖစ္လာ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ

Myanmar Press: My Boss is in Meeting

401 Views

As a political journalist reside in the western state of Rakhine, where dozens of human rights abuses were committed which has drawn attention from the international communities, I need to take a great extent of careful steps to avoid biases in reporting news.

In Rakhine, the parliament, government, departments, and the administrative power are in the hand of majority ethnic Rakhine population. Muslim minority who called themselves as Rohingya has little freedom of expression. Security officials are looking every steps of a journalist and also they have authority to seize camera from us. They can also restrict freedom of movement to a journalist.

more...

By မင္းမင္း | Posted on August 7, 2017 | Also posted in News, Opinion, Perspective | | Tagged , , , | Comments Off on Myanmar Press: My Boss is in Meeting

Root Agency