အလုပ္လက္မဲ့ ရခုိင္လူငယ္မ်ား အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိလာေစရန္ ဖန္တီး

211 Views

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တည္ၿငိမ္ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈမ်ား ေနာက္က်မႈအပါအဝင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးလ်က္ရွိေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူငယ္မ်ား၏ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆင့္ကဲေပၚေပါက္လာႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္းမွ အလယ္တန္းေအာင္ (အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတၱမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား) မ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိလာေစေရး လိုအပ္ေသာ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အတတ္ပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

more...

By Admin | Posted on June 23, 2017 | Also posted in News | | Tagged , , | Leave a comment

စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ မသမာမႈမ်ားအား အသံုးခ်ေျဖဆိုခြင့္ မရသည့္အတြက္ ေအာင္ခ်က္နည္းျခင္းျဖစ္

353 Views

ေအာင္ေအာင္ထူး/RiA

စစ္ေတြ၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္နည္းပါးျခင္းမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရာတြင္ မသမာမႈမ်ားအား အသံုးခ်ေျဖဆိုခြင့္ မရ႐ွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးကဆိုသည္။

“အခုႏွစ္မွာ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းရျခင္းကေတာ့ စာေမးပြဲေျဖဆိုတဲ့အခါမွာ ခိုးခ်တာတို႔ဘာတို႔၊ မသမာတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို အသုံးခ်ၿပီး ေျဖဆိုခြင့္မရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ။ ဒီလိုလုပ္ရတာဟာ စာေမးပြဲကိုခိုးခ်ၿပီး ေျဖဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္လိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

more...

By Admin | Posted on June 19, 2017 | Also posted in News, South Rakhine | | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ယေန႔ညေနပိုင္းက ကြယ္လြန္

693 Views

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးဖိုးမင္း (ခ) ဦးဘိုးမင္းမွာ ယေန႔ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေန ၉နာရီ ၁၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးဖိုးမင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဒုတိယဥကၠဌတာဝန္ကိုး ထမ္းေဆာင္ေနရင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစာအိမ္ကင္ဆာေရာဂါေဝဒနာကိုု စတင္ခံစားလာခဲ့ရသည့္အတြက္ ေဆးကုသမႈခံယူေနခဲ့ရာမွ ယေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

more...

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on June 17, 2017 | Also posted in News | | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တကၠသိုလ္ဝန္တန္း ဂုဏ္ထူး႐ွင္ ၂၄၈၇ ဦးခန္႔႐ွိ

532 Views

စစ္ေတြ၊ ဇြန္ ၁၇ ရက္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ ဂုဏ္ထူးထြက္႐ွိသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၂၄၈၇ ဦးခန္႔႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္းသူ/သားေပါင္း ၃၈၄၄၀ ဦးေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ၆၅၉၈ ဦးသာေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအထဲမွ ဂုဏ္ထူး႐ွင္ ၂၄၈၇ ဦးထြက္႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။

more...

By Admin | Posted on | Also posted in News, South Rakhine | | Tagged , , , , , , | Leave a comment

တကၠသိုလ္ဝင္တန္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ ၁၇ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ႐ွိ

246 Views

စစ္ေတြ၊ ဇြန္ ၁၇ ရက္။ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၏ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင့္မႈႏႈန္းမွာ ၁၇ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ႐ွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၏ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၈၄၄၀ ဦးေျဖဆိုခဲ့ရာ ၆၅၉၈ ဦးသာေအာင္ျမင္သည့္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

more...

By Admin | Posted on | Also posted in News, South Rakhine | | Tagged , , , , | Leave a comment

Root Agency