ဓါတ္ပံုသတင္း

303 Views

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ေသဒဏ္က်ခံေနၾကရသည့္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ဝင္းေဇာ္ထြန္းႏွင့္ ေဇာ္လင္းတို႔အား အျမန္ဆံုးလႊတ္ေျမာက္ရန္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဘုရားႀကီးရင္ျပင္ေပၚတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုး RWU မွ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္၌ ဆီမီးထြန္းဆုေတာင္ခဲ့ၾကသည္။

more...

By Admin | Posted on March 7, 2017 | Also posted in North Rakhine | | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on ဓါတ္ပံုသတင္း

ရခုိင့္သယံဇာတ ခြဲေဝသုံးစြဲခြင့္အတြက္ မုိင္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ကြာေဝးသည့္ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ပြဲ

539 Views

more...

By Admin | Posted on November 23, 2016 | Comments Off on ရခုိင့္သယံဇာတ ခြဲေဝသုံးစြဲခြင့္အတြက္ မုိင္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ကြာေဝးသည့္ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ပြဲ

သက္ငယ္မုဒိန္းမႈ ေသဒဏ္ေပးရန္ စစ္ေတြအရပ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းမ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

528 Views

more...

By Admin | Posted on November 17, 2016 | Comments Off on သက္ငယ္မုဒိန္းမႈ ေသဒဏ္ေပးရန္ စစ္ေတြအရပ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းမ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရမႈ ရက္သတၱပတ္ တစ္ခု ၾကာၿပီးေနာက္

341 Views

 

more...

By မင္းမ်ိဳးႏြယ္ | Posted on October 17, 2016 | Comments Off on အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရမႈ ရက္သတၱပတ္ တစ္ခု ၾကာၿပီးေနာက္

Root Agency