စစ္ေတြ ဗုံးတုိက္ခုိက္မႈ ANC ႏွင့္ ဘယ္လုိ ပတ္သက္ေနသလဲ

2090 Views

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမဳိ႕ရွိ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရ႐ုံး အေဆာက္ဦမ်ားကုိ ေဖာက္ခြဲရန္ တပ္ဆင္ ထားရွိသည့္ အေဝးထိန္းမုိင္း ၆ လုံးတြင္ ၃ လုံးေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး က်န္ ၃ လုံးကုိ မေပါက္ကြဲမီ ရွင္းလင္းဖယ္ရွား ႏုိင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအျဖစ္ ေဒသခံ ၅ ဦးကုိ ၿမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူ ၅ ဦးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ လက္မွတ္ေရးထုိးေရး NCA စာခ်ဴပ္တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေရး ညွိႏႈိင္းေနေသာ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးလည္း ပါဝင္ေနသည္။

more...

By Admin | Posted on February 27, 2018 | Also posted in Interview | | Tagged , , | Comments Off on စစ္ေတြ ဗုံးတုိက္ခုိက္မႈ ANC ႏွင့္ ဘယ္လုိ ပတ္သက္ေနသလဲ

Root Agency