ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုပူးေပါင္းမည့္ကိစၥ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္မည့္ရက္ကုိ ေရြ႕ဆုိင္း

230 Views

ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခု ပူးေပါင္းမည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မူလက ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံး သီတင္းပတ္တြင္သာ ထုတ္ျပန္ေတာ့မည္ဟု ေရြ႕ဆုိင္းလုိက္သည္။

အဆုိပါ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ခုမွာ ပူးေပါင္းပါတီ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ခြဲထြက္လာၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေသာ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ APP ႏွင့္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ALD တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

more...

By Admin | Posted on January 9, 2018 | Also posted in News, Politics | | Tagged , , , | Comments Off on ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုပူးေပါင္းမည့္ကိစၥ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္မည့္ရက္ကုိ ေရြ႕ဆုိင္း

ANP မွ ခြဲထြက္ပါတီ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထား

1524 Views

ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အင္အားႀကီး ပါတီႏွင့္ လက္ရွိ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ NLD ပါတီ ဦးေဆာင္ေနေသာ အစုိးရအဖြဲ႔အား အတုိက္အခံ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ခြဲထြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔သစ္၏ ေျပာခြင့္ရ ဦးမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာသည္။

“ က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ မူလပါတီကုိပဲ အသက္ျပန္သြင္းတာပါ။ ပါတီသစ္လဲ မဟုတ္ပါဘူး။ လတ္တေလာမွာလည္းပဲ UNA နဲ႔ တြဲၿပီး တုိင္းရင္းသားအေရး၊ ဖက္ဒရယ္အေရးေတြကုိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာပဲ။”

more...

By Admin | Posted on March 1, 2017 | Also posted in News, Politics | | Tagged , , , , | Comments Off on ANP မွ ခြဲထြက္ပါတီ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထား

Root Agency