အစၥလမ္ဘာသာဝင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား သီးသန္႔ေျဖဆိုခြင့္ေပး

981 Views

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုသူ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား စာေမးပြဲေျဖဆို ႏုိင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုတြင္ စာစစ္ဌာန၏ သီးသန္႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ေျဖဆိုခြင့္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ စာေမးပြဲကာလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ သီးသန္႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ေျဖဆိုခြင့္ျပဳေပး ထားျခင္းျဖစ္ကာ စစ္ေတြစာစစ္ ဌာနတြင္ သကၠယ္ျပင္ အထက၊ ေက်ာက္ေတာ္ စာစစ္ဌာနတြင္ ေညင္ပင္လွ အထက၊ ေျမာက္ဦးစာစစ္ဌနတြင္ ေျမာင္းေဘြ အထက၊ ေက်ာက္ျဖဴ စာစစ္ဌာနတြင္ ခမရ (၅၄၂) အထကႏွင့္ ရမ္းၿဗဲ စာစစ္ဌာနတြင္ ေက်ာက္နီေမာ္ အထက တို႔၌ သီးသန္႔စီစဥ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

more...

By Admin | Posted on March 11, 2017 | Also posted in News, North Rakhine, Society, South Rakhine | | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on အစၥလမ္ဘာသာဝင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား သီးသန္႔ေျဖဆိုခြင့္ေပး

Root Agency